Logo EefWouters

Maakt werk van je passie

Coaching op afstand

Een goede basis van vertrouwen is een voorwaarde voor een goede coaching. Het persoonlijke contact is een van de uitgangspunten. Maar niet altijd is dit mogelijk, denk eens aan de corona maatregelen die toegepast moeten worden.

Zonder afbreuk te doen aan het belang van de relatie zijn er mogelijkheden om ‘op afstand’ te coachen in plaats van ‘face to face’. Moderne communicatiemiddelen bieden daarvoor kansen. En die kunnen dus wanneer er, meestal praktische, belemmeringen bestaan voor het persoonlijk gesprek benut worden.

De vertrouwensbasis blijft een voorwaarde. Daarom moet voor elke situatie bezien worden op welke wijze en wanneer die basis voldoende stevig is voor betrokkenen. Ook hiervoor geldt maatwerk. Ik zal
mij daarom in elke situatie degelijk verdiepen en passende hulpmiddelen bieden. De techniek dient het primaire proces van begeleiding te ondersteunen. Aanleidingen voor e-coaching kunnen zijn:

  • Afstand is onoverbrugbaar: cliënt in het buitenland
  • Client en coach kunnen niet bij elkaar komen: corona maatregelen of lichamelijke beperkingen
  • Tijdsbestek dat aan-/afreizen bemoeilijkt: grote afstanden of file rijden voorkomen

We kunnen Teams of FaceTime o.a. gebruiken.