Logo EefWouters

Maakt werk van je passie

Teamcoaching

Teamcoaching in Organisatieverandering
Organisatieveranderingen stellen hoge eisen aan teams. Van leidinggevenden wordt een andere houding verwacht, medewerkers moeten in staat zijn om nieuw gedrag te ontwikkelen. Dit is een ingrijpende verandering, die als team en individueel tijd kost. 

TGI (Thema Gecentreerde Interactie)
De werkwijze volgens TGI gaat uit van de gedachte dat voor een goed functionerend team aandacht nodig is voor zowel:

  • De taak en het doel van de groep: ‘het’
  • De individuele gevoelens: ‘ik’
  • De onderlinge relaties: ‘wij’
  • De content waarbinnen het team functioneert: ‘globe’.

Je ziet veelal dat heel veel, wellicht te veel aandacht is voor het ‘het’: het behalen van de doelen of de taak van het team. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de onderliggende gevoelens en de onderliggende relaties tussen teamleden. Een of meer van deze factoren kan als een storing gaan werken en de samenwerking belemmeren. Het is dan belangrijk om de balans te herstellen en gericht aandacht te besteden aan de ‘ik’ en het ‘wij’. Als veranderingsmanager stel je jezelf dan de vraag: wat betekent het voor de mensen in de groep als er een verandering aan gaat komen? Wat zijn hun individuele gevoelens, hun gedachten hierover? Hoe beïnvloedt deze verandering de onderlinge relatie(s)? 

De verandermanager zal zich graag laten bijstaan door een coach voor de individuele teamleden èn het team als geheel. Zij zullen gezamenlijk de verandering beter kunnen dragen. 

(met dank aan: C. Löhmer @ R. Standhardt, Themagecentreerde Interactie)